Vòng tay gỗ Trầm Hương Đồng Tâm Song Hỷ

1.590.000 

♥ Vòng tay gỗ Trầm Hương Đồng Tâm Song Hỷ như là một tín vật minh chứng cho sự bền chặt, kết tóc se duyên, cho hạnh phúc lứa đôi và cho cuộc sống viên mãn

.

Vòng tay Trầm Hương Đồng Tâm Song Hỷ
Vòng tay gỗ Trầm Hương Đồng Tâm Song Hỷ

1.590.000