Vòng tay gỗ Trầm Hương Bảo Mệnh Trầm – Mệnh Hỏa

990.000 

Trọn vẹn, tinh tế, dễ thương trong từng chi tiết đó là sự cảm nhận hầu hết các bạn khi xem qua bộ sưu tập này.

.

Vòng tay trầm hương
Vòng tay gỗ Trầm Hương Bảo Mệnh Trầm - Mệnh Hỏa

990.000