Charm bạc 925 – Charm thanh diệp

300.000 

Chiếc Lá Thanh Diệp là hiện thân của sự thanh cao, là biểu tượng cho sức sống tràn đầy, truyền cho người đeo một cảm giác tươi trẻ, mới lạ.

.

Danh mục:
charm bạc s925
Charm bạc 925 - Charm thanh diệp

300.000