Tử vi tuổi mùi năm 2021 như thế nào?

Tuổi mùi năm 2021

Vận khí tuổi mùi năm 2021 vấp phải nhiều biến động mạnh khiến tâm tính dễ thay đổi. Không còn ôn hòa hay biết tự kiềm chế như trước mà dần trở nên dễ bị kích động sinh ra nóng nảy. Điều đó chi phối nhiều đến các phương diện cuộc sống của tuổi mùi […]