Ý nghĩa số năm tích Trầm Hương?

Kỳ nam Thiên Mộc Hương

Trầm Hương từ lâu đã được biết đến là một vật phẩm quý hiếm và giá trị. Sở dĩ Trầm có giá trị như vậy là nhờ việc phải mất từ 10 đến 14 năm thì Tràm mới hình thành và phát triển. Khái niệm số năm tích Trầm chính là để đánh giá giá […]