Trang sức Trầm Hương Thiên Mộc Hương 2 năm liên tiếp tài trợ Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP)

vòng tay trầm hương thiên mộc hương

Trang sức Trầm hương Thiên Mộc Hương tự hào là đơn vị 2 năm liền trở thành nhà tài trợ Platinum cho SSEAYP và là Thương hiệu Trang sức Việt duy nhất có sản phẩm trao tặng đến Hoàng Gia Nhật và đại diện các Quốc gia ĐNA trong hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – The Ship for Southeast Asian Youth Program (2017 -2018). Vinh dự […]