Tháng cô hồn – Điểm danh 4 món ăn nên tránh

Tháng cô hồn

Tháng cô hồn không nên làm gì? Tháng bảy âm lịch đã đến, người người nhà nhà chuẩn bị các nghi thức cúng kiếng cho các vong hồn. Hy vọng có được cuộc sống bình an; con đường làm ăn thuận lợi, không bị quấy phá. Cúng cô hồn, đi chùa giải nạn,… nhưng ít […]