Tháng cô hồn – Điểm danh 4 món ăn nên tránh

Tháng cô hồn

Tháng cô hồn không nên làm gì? Tháng bảy âm lịch đã đến, người người nhà nhà chuẩn bị các nghi thức cúng kiếng cho các vong hồn. Hy vọng có được cuộc sống bình an; con đường làm ăn thuận lợi, không bị quấy phá. Cúng cô hồn, đi chùa giải nạn,… nhưng ít […]

Tháng cô hồn – Lên chùa và những điều cần lưu ý

Tháng cô hồn và những điều kiêng kỵ kỵ

Hàng năm, cứ vào tháng 7 âm lịch, người người nhà nhà lại nô nức kéo nhau đến các chùa chiền cúng bái, cầu may với hy vọng không vương vào xui xẻo do các cô hồn, dạ quỷ đến từ địa ngục quấy phá. Đức tin là vậy, nhưng nhiều người chỉ chăm chăm […]