Bảng ngũ hành tương sinh tương khắc, quy luật cơ bản trong ngũ hành

Mối quan hệ ngũ hành ứng với hành Thổ

Quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc là sự chuyển hóa qua lại giữa Trời và Đất để tạo nên sự sống của con người. Hai yếu tố này luôn song hành với nhau và không thể tách rời. Ngày nay, quy luật ngũ hành luôn là mối quan tâm hàng đầu của người […]