Tag Archives: ngày vía thần tài

Ngày vía Thần tài – rước Tỳ hưu vàng

vòng trầm hương hoàng kim trụ tỳ hưu

Cứ gần tới ngày vía Thần tài, thị trường vàng lại trở nên sôi động. Người dân ùn ùn kéo nhau đi mua vàng về cúng ông Thần tài. Đặc biệt là vàng hình linh vật của năm để “lấy hên đầu năm”. Theo truyền thống văn hóa của người dân Việt thì vào ngày […]