Mệnh Hỏa 2021: Công việc, màu sắc may mắn

Gam màu phù hợp với người mệnh hỏa

Mệnh Hỏa là yếu tố thứ 2 trong Ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, đại diện cho lửa và sức nóng. Mệnh Hỏa là mệnh như thế nào? Phong thủy người mệnh Hỏa 2021 sẽ như thế nào? Mệnh Hỏa hợp với kỵ những gam màu nào và họ có […]