Đá Pietersite là gì? 3 tác dụng tuyệt vời từ đá Pietersite

Đá Pietersite còn được gọi là đá Tempest vì nó là một viên đá mang điện tích. Giống như có một cơn bão đang hoành hành bên trong nó. Nó mang lại năng lượng làm sạch để hỗ trợ bạn tạo ra sự thay đổi. Tinh thể này hỗ trợ cuộc hành trình của các […]