Cây sưa trắng là cây gì? 3 tác dụng và đặc điểm nổi bật của loại cây này

Cây sưa trắng

Cây sưa trắng thuộc một trong số các loại của cây sưa. Cây sưa trắng có giá trị kinh tế không cao như cây sưa đỏ. Nhờ tán lá rộng nên thường được trồng để lấy bóng mát và làm gỗ. Sưa Trắng là một loại gỗ thường, có giá trị kinh tế thấp. Tuy nhiên trong […]