Vì sao nói ngày 30/4 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam?

Vì sao nói ngày 30/4 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam?

Hằng năm cứ tới ngày 30/4 và 1/5 toàn bộ học sinh và người lao động cả nước cả nước sẽ được nghỉ. Thế nhưng, bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao vào 2 ngày này chúng ta được nghỉ chưa? Hẳn là còn bạn bâng khuâng 30/4 là ngày gì? Ngày 30/4 có […]