Vòng Tay gỗ Trầm Hương Tròn Đơn Lào Nữ

1.590.000 

Vòng tay Trầm Hương Tròn đơn được chế tác từ loại Trầm Hương có xuất xứ từ Lào. Thường vòng tay sẽ được kết từ 17 đến 21 hạt

.
Xóa

Vòng tay trầm hương
Vòng Tay gỗ Trầm Hương Tròn Đơn Lào Nữ

1.590.000 

Xóa