Vòng tay trầm hương Kim Thiềm Đài Các – Mệnh Hỏa

1.590.000 

“Đài Các” dùng để gọi các quan Thượng Thư ngày xưa với nghĩa bóng để chỉ những nhà quyền quý và giàu sang thời xưa, còn là dáng bộ của các tiểu thư có dáng vẻ, điệu bộ của người sang trọng và quý phái.

.
Xóa

Vòng tay trầm hương Kim Thiềm Đài Các
Vòng tay trầm hương Kim Thiềm Đài Các - Mệnh Hỏa

1.590.000 

Xóa