Vòng tay trầm hương 216 hạt Indonesia

3.790.000 

Chuỗi trầm hương 216 hạt – sự kết hợp giữa tràng hạt tịnh tâm và chiếc vòng thời thượng

.

Vòng tay trầm hương 216 hạt
Vòng tay trầm hương 216 hạt Indonesia

3.790.000