Vòng tay trầm hương 216 hạt Lào xám

3.790.000 

Chuỗi trầm hương 216 hạt – sự kết hợp giữa tràng hạt tịnh tâm và chiếc vòng thời thượng

.

Vòng tay trầm hương 216 hạt Lào xám
Vòng tay trầm hương 216 hạt Lào xám

3.790.000