Vòng tay Trầm Hương 108 Minh Nguyệt – Mệnh Thổ

2.290.000 

Vòng tay Trầm Hương 108 Minh Nguyệt là sự kết hợp độc đáo, hài hòa giữa 108 hạt Trầm hương và charm Minh Nguyệt; mang ý nghĩ đặc biệt của Phật Giáo. Vòng 108 Minh Nguyệt cho tâm tịnh lòng an và may mắn. Xua tan năng lượng xấu và tiêu cực

.

Vòng tay Trầm Hương 108 Minh Nguyệt - Mệnh Thổ

2.290.000