Vòng tay Trầm Hương 108 Hạt Ngọc Bảo

2.390.000 

Đoạn trừ phiền não, cho tâm tịnh lòng an và may mắn. Xua tan năng lượng xấu và tiêu cực

.

Vòng tay trầm hương
Vòng tay Trầm Hương 108 Hạt Ngọc Bảo

2.390.000