Vòng tay Trầm Hương 108 Hạt Ngọc Bảo – Mệnh Kim

2.390.000 

Đoạn trừ phiền não, cho tâm tịnh lòng an và may mắn. Xua tan năng lượng xấu và tiêu cực

.

Vòng tay Trầm Hương 108 Hạt Ngọc Bảo - Mệnh Kim

2.390.000