Vòng tay gỗ Trầm Hương Lá Bùa Tây Tạng – Mệnh Kim

1.990.000 

Vòng tay Trầm Hương Lá Bùa Tây Tạng hóa giải tam tai, giải trừ vận hạn.

.

Vòng tay gỗ Trầm Hương Lá Bùa Tây Tạng - Mệnh Kim

1.990.000