Vòng tay gỗ Trầm Hương 216 hạt – Nữ

Giá: 3.032.000
Thị trường: 3.790.000
Tiết kiệm: 758.000 (20%)

Vòng Tay Trầm Hương 216 hạt Nữ là sự kết hợp giữa Tràng hạt mang lại bình an và chiếc vòng trang sức thời thượng. Người sở hữu sẽ giữ tâm mình an tịnh, xa lánh được những luồng khí không tốt cho sức khỏe và tâm trạng.