Vòng đôi trầm hương Lá Bùa Tây Tạng

3.980.000 

Vòng Trầm Hương Tây Tạng – sự kết hợp độc đáo, hài hòa giữa Trầm hương và charm lá bùa Tây Tạng mang ý nghĩ đặc biệt của Phật giáo – mở mang tâm thức từ bi, bác ái, đem lại nhiều phước lành cho bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

.
Xóa

vòng tay cặp đôi
Vòng đôi trầm hương Lá Bùa Tây Tạng

3.980.000 

Xóa